İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Apps Medya Teknoloji Anonim Şirketi (Apps Medya veya Appsamurai) başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak “www.App Samurai.com” internet sitesinin kullanımı sırasında oluşan veya paylaşılan kişisel verilerin işlenme ve aktarılma koşulları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 • Tanımlar

Site/İnternet Sitesi: www.appsamurai.com” adresinde bulunan internet sitesidir.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Çerezler (Cookies): Sunucular tarafından tarayıcılar aracılığıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’ye gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler; Çevrimiçi Ziyaretçi’ye özel hizmet vermek, hizmet kalitesini artırmak, sayfa içeriklerini iyileştirmek, promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilmekte; bu bağlamda Çevrimiçi Ziyaretçi’nin cihazında belirlenen süre boyunca barınabilmektedir.

Çevrimiçi Ziyaretçi/İlgili Kişi: İnternet Sitesi’ne erişen tüm gerçek kişilerdir. Site üzerinden üyelik işlemleri yaptıran veya yaptırmaksızın internet sayfasında bulunan kişilerdir. İlgili şirket politikalarında Ziyaretçi kişi grubu kapsamında yer almaktadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Sunucu Günlük Dosyaları: İnternet Hizmet Sağlayıcısı (ISP) tarafından atanmış olan İnternet Protokol (IP) adresinin siteyi ziyaret zamanı ve ziyaret edilen sayfa bilgisiyle birlikte kaydedildiği dosyalardır. Site kullanım seviyelerinin hesaplanması, site sunucularıyla ilgili sorunların belirlenmesi ve hizmet koşullarına uymayan ziyaretçilerin engellenmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

Piksel Etiketleri: Ziyaretçi kullanımına ilişkin davranışları tespit etmeye çalışan küçük grafik simgeleridir. Genellikle site kullanımı ve etkinliği hakkında toplu istatistikler oluşturmak amacıyla kullanılan sistemdir.

Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Diğer çerez benzerleri: Yazılımlar, uygulamalar veya tarayıcılar aracılığıyla kullanılabilen bu araçlarda veya cihazda bilgi oluşturan çerez benzerleridir. Kontrolü kullanıcılar tarafından tarayıcılar üzerinden veya yazılım, uygulama üzerinden sağlanabilmektedir.

 • İşlenen Kişisel Veriler

Çevrimiçi Ziyaretçi’nin, İnternet Sitesi’ne erişimine ve İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak işlenen kişisel verileri aşağıda sunulmaktadır:

İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Çevrimiçi Ziyaretçiler için,

 • İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi)
 • Pazarlama Bilgisi (çerez kayıtları)
 • Lokasyon bilgisi (çerez kayıtları)

İnternet Sitesi’nde veya Mobil Uygulamada yer alan formları dolduran Çevrimiçi Ziyaretçiler ve Müşteriler için,

 • Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)
 • İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, iş adresi vb.)
 • İnternet sitesi üzerinde bulunan formlarda yer alan bilgiler, güncelleme yapılan kullanıcı bilgileri,
 • Ürün satın aldığında fatura için verilen bilgiler
 • Kimlik tespiti için geçerli mevzuat kapsamında alınması gerekli olan bilgiler

Sosyal Medya üzerinde yer alan reklamlar ve bilgilendirmeler içeriğinde yapılan yorumlar ve paylaşılan bilgiler müşteri ve potansiyel müşteri adayları için;

 • Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)
 • İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi vb.)
 • Profil veya paylaşılan kişisel fotoğrafı
 • Yapılan değerlendirmeler ve talep bilgisi
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler tamamen otomatik (çerezler, sunucu günlük dosyaları ve piksel etiketleri vb.) veya kısmen otomatik (muhtelif formların doldurulması vb.) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel veriler kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait bilgi olarak tanımlanmaktadır. Sistemimizde kimliğinizin belirli veya kimliğinizin belirlenebilmesine olanak sağlayan kişisel verileriniz web adresimiz veya mobil uygulamamız kullanıldığında, sipariş oluşturulduğunda, üyelik kaydı yapıldığında, sitemizde yer alan herhangi bir form doldurulduğunda, herhangi bir satış veya iade işlemi yapıldığında, müşteri hizmetleri yetkilileri ile yapılan işlemlerde ve iletişimlerde, sosyal medya üzerinden yapılan iletişim ve alışverişlerde, otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

Kişisel veriler Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii)veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (v) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (vi) ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde Çevrimiçi Ziyaretçi’nin, müşteri ve potansiyel müşteri adayının İnternet Sitesi’nde, Mobil Uygulama içerisinde veya sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı işlemlere bağlı olarak;

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi (örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması),
 • Site’nin analiz edilmesi ve performansının artırılması (örneğin Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması),
 • Site’nin işlevselliğini arttırılması ve kullanım kolaylığı sağlanması (örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması),
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirilmesi (örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi,

amaçlarıyla işlenir. Kişisel verilerin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi Çevrimiçi Ziyaretçi’nin, müşteri ve potansiyel müşteri adayının açık rızasına tabidir.

 • Kullanılan çerezler ve kontrolü

www.appsamurai.com internet sitesinde kullanılan çerezler amaçlarına göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

App Samurai tarafından toplanan “İşlevsellik ve Tercih Çerezleri” sizlerin site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar. 

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler
Güvenlik __Secure-1PSIDCC  Kullanım Süresi: 1 Yıl

Açıklama: Güvenlik amaçlı kullanılır

Güvenlik __Secure-3PSID  Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Güvenlik amaçlı kullanılır

Güvenlik __Secure-3PAPISID  Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Güvenlik amaçlı kullanılır

Güvenlik __Secure-3PSIDCC  Kullanım Süresi: 1 Yıl

Açıklama: Güvenlik amaçlı kullanılır

Güvenlik __Secure-1PAPISID  Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Güvenlik amaçlı kullanılır

Güvenlik __Secure-1PSID  Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Güvenlik amaçlı kullanılır

Güvenlik SIDCC Kullanım Süresi: 6 Ay

Açıklama: Kullanıcıları yetkisiz erişimden korur.

Güvenlik HSID Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Ziyaretçinin gerçekliğini doğrulamak, oturum açma verilerinin hileli kullanımını önlemek ve kullanıcı verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi.

Güvenlik AEC Kullanım Süresi: 3 Ay

Açıklama: Güvenlik amaçlı kullanılır

Google SEARCH_SAMESITE Kullanım Süresi: 6 Ay

Açıklama: Tanımlama bilginizin birinci taraf bağlamıyla mı yoksa aynı site bağlamıyla mı sınırlandırılacağını bildirmenize olanak tanır

Zopim __zlcmid Kullanım Süresi: 10 Yıl

Açıklama: Uygulamanın tekil kullanıcı adına sahip olmasını sağlar

Cloudflare cfkmrk_cic Kullanım Süresi: 3 Ay

Açıklama: Cloudflare’in kullanıcı trafiğini yönlendirmesi için kullanılır

 • Performans ve Analiz Çerezleri

App Samurai tarafından toplanan “Performans ve Analiz Çerezleri” sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler
Google Analitikleri _ga Kullanıcıların ayırt edilmesi ve analitiklerinin saklanması için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 10 Yıl 

Kullanılan Süre: 2 Yıl

Google Analitikleri _gaexp Deneylerin ve A/B testlerin IDlerini tutar

Maksimum Tutulan Süre: 10 Yıl Kullanılan Süre: 90 Gün

Google Analitikleri _gid Kullanıcıların ayırt edilmesi ve kullanım analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 10 Yıl Kullanılan Süre: 24 Saat

LinkedIn ln_or Kullanım Süresi: 1 Yıl

Açıklama: Websitesinde kullanıcının istatistiki bilgilerini saklar

 • Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için Hedefleme veya Reklam Çerezleri kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler
Hubspot     hssc Kullanıcının ziyaret seansları bilgisini tutar. Maksimum Kullanım Süresi: 10 Yıl Kullanım Süresi: 30 Dakika
Hubspot     hssrc Kullanıcının tarayıcısını yeniden başlatıp başlatmadığını belirleyecek veriyi tutar.

Maksimum Kullanım Süresi: 10 Yıl

Kullanım Süresi: Tarayıcı Kapanasıya Kadar

Hubspot     hstc Kullanıcının ilk ziyareti, anlık ziyaretinin başlangıç ve bitişi verilerini tutar. Maksimum Kullanım Süresi: 10 Yıl

Kullanım Süresi: 13 Ay

Hubspot hubspotutk Kullanıcının kimliği bilgisini tutar. Form doldurulması ve yollanması durumunda Hubspot’a yollanır ve iletişim hedeflerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

Maksimum Kullanım Süresi: 10 Yıl Kullanım Süresi: 13 Ay

Facebook _fbp Kullanıcıya 3. Parti reklam sağlayıcıları üzerinden reklam ürünleri göstermek için Facebook tarafından kullanılan çerezdir.

Maksimum Kullanım Süresi: 10 Yıl

Google APISID Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: YouTube tarafından servis edilen videolarda kullanıcı bilgisini almaya yarar.

Google SAPISID Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: YouTube tarafından servis edilen videolarda kullanıcı bilgisini almaya yarar.

Google SID Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Kişiselleştirme çerezidir.

Google SSID Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Google, Google Haritalar ile entegre haritalarda YouTube tarafından barındırılan videolar için ziyaretçi bilgilerini toplar.

Chartbeat cb Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Chartbeatin kullanıcıları takip edebilmesi içindir

Google 1P_JAR Kullanım Süresi: 1 Yıl

Açıklama: Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayalı olarak, Google sitelerinde özel reklamlar gösterilir.

Google Ads Optimization DV Kullanım Süresi: 1 Gün

Açıklama: Reklama ve hedefleme içindir.

Google OTZ Kullanım Süresi: 1 Ay

Açıklama: Web sitesi ziyaretçilerinin etkinliklerini, daha önce Google hesabı üzerinden oturum açmış olan diğer cihazlara bağlar. Bu şekilde, reklamlar farklı cihazlara göre uyarlanır.

Google NID Kullanım Süresi: 6 Ay

Açıklama: Ziyaretçilerin tercihlerini saklar ve son aramalara ve etkileşimlere dayalı olarak Google web sitelerindeki reklamları kişiselleştirir.

Google Adsense _gcl_au Kullanım Süresi: 10 Yıl

Açıklama: Dönüşümleri takip etmek için kullanılan çerezdir.

Reddit _rdt_uuid Kullanım Süresi: 1 Yıl

Açıklama: Ziyaretçilerin tercihlerini saklar ve son aramalara ve etkileşimlere dayalı olarak reklamları kişiselleştirir.

Marketo _mkto_trk Kullanım Süresi: 2 Yıl

Açıklama: Kullanıcı etkileşimini saklamak için kulllanılır.

OptinMonster _omappvp Kullanıcının siteye kaçıncı ziyareti olduğu bilgisini tutar. Maksimum Kullanım Süresi: 10 Yıl

Kullanım Süresi: 1 Gün

OptinMonster _omSeen-

*

Belirli sayfalarda belirli reklamları göstermek için gerekli işlevselliği sağlar. 

Maksimum Kullanım Süresi: 10 Yıl

Kullanım Süresi: 1 Ay

Instagram, Facebook, Twitter, Google ve benzeri web siteleri kullanmış olduğumuz web adresimiz üzerinden ulaştığı verileri gizlilik politikalarına göre işleyebilmektedir. Kullanım kontrolleri ve detaylı bilgi için söz konusu sitelerin gizlilik ve güvenlik için politikalarının veya diğer bilgilerinin bulunduğu sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İnternet Sitesi’nde sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler ile birlikte üçüncü parti çerezler de kullanılabilmektedir. Çevrimiçi Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir.

 • Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

Adobe Analytics “http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on

-browser

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-m anage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Telefon üzerinden kullanılan tarayıcılar ve diğer tarayıcılar için telefon ayarlarının ilgili bölümünden gizlilik ve güvenliğe dair ayarları sağlayarak veya diğer tarayıcılar için destek bölümlerindeki yönergeleri izleyerek çerez yönetimi yapılabilmektedir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve veri minimizasyonu yapılarak App Samurai grup şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir. Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.

 • Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

App Samurai, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiye (kişisel veri sahibi) haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular “Üniversiteler Mahallesi Beytepe Lodumlu Köy Yolu Cadde No: 5/1 Çankaya Ankara” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (appsmedya@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talep ve başvurularda,

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

App Samurai başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

App Samurai talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde App Samurai gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun App Samurai’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 • Verilerin Güvenliği

App Samurai kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda App Samurai, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.